GLOBAL ADJUSTERS

Global Adjusters được thành lập bởi các thành viên nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực giám định và điều chỉnh tổn thất cũng như giải quyết bồi thường tại các công ty Bảo hiểm gốc

Tầm nhìn trở thành một Công ty giám định và điều chỉnh tổn thất hàng đầu tại Việt Nam, Global Adjusters luôn nỗ lực cung cấp cho khách hàng các dịch vụ giám định và điều chỉnh tổn thất theo chuẩn mực quốc tế với chi phí tối ưu. Các dịch vụ chính mà chúng tôi cung cấp được chia thành ba nhóm sau:
  • Tài sản
  • Kỹ thuật
  • Trách nhiệm
UY TÍN - TRUNG THỰC - CHÍNH XÁC - Là định hướng chỉ nam của Global Adjusters
TOP